časopis     volný čas   dílna časopis večerní škola mo-zai-ka    
 
 
         
logo snadné čtení text pro snadné čtení*   logo běžný text běžný text  
kde nás najdete kde nás najdete
   
aktuality na facebooku aktuality na facebooku
   
fotografie a videa fotografie a videa
   
dokumenty ke stažení dokumenty ke stažení
   
lidé v mo-zai-ce lidé v mo-zai-ce
   
pořádající organizace pořádající organizace
   
 

 

 

 

* Text je upraven v souladu s konceptem Easy-to-Read/Snadné čtení vypracovaným Mezinárodní ligou organizací pro osoby s mentálním postižením.
Logo Easy-to-Read © ILSMH European Association

 


základní informace

poDivadlo
popis: v naší divadelní dílně nacvičujeme krátká divadelní představení pro veřejná vystoupení, hlavním cílem je ale nabídnout alternativní možnost trávení volného času a napomoci rozvinout komunikační, pohybové a , v němž si členové souboru užijí zábavu a přitom také rozvinou svoje schopnosti v oblasti komunikace, zajímavý divadelní dílna, v rámci níž nacvičujeme v prostorách Empatie krátká divadelní představení, dává účastníkům příležitost k rozvoji vlastní kreativity, k navázání nových kontaktů, k rozšíření
termín: pondělí 16.00-17.30
místo: Centrum denních služeb Empatie, Pražská
cena: zdarma

Hudebniny
popis: aktivita orientovaná na společné muzicírování a také pohyb v rytmu. Cílem je dát vyniknout objevenému nebo skrytému hudebnímu talentu účastníků, rozvíjet rytmické, pohybové a hlasové dovednosti a zároveň umožnit získat nové sociální kontakty; program je přizpůsoben individuálním možnostem a přáním účastníků.
termín: středa 14.00-15.30
místo: mo-zai-ka
cena: 30 Kč za 1 setkání

střeTanec
popis: taneční kurz zaměřený na rozvoj pohybových dovedností, vnímání hudby, nácvik některých tanců a přípravu skupinového tanečního vystoupení. Cílem není tradiční výuka společenských tanců, ale získání vztahu k hudbě a jejímu vyjádření pohybem.
termín: středa 16.00-17.30
místo: mo-zai-ka
cena: 30 Kč za 1 setkání

(kul)Turistika
popis: aktivita je zaměřena na turistiku v podobě pěších výletů na zajímavá místa v Českých Budějovicích a blízkém okolí spojenou s poznáváním kulturních památek a jiných pamětihodností. Jedná se tak o propojení fyzické aktivity, poznávací činnosti, ale také rozvoje dovedností, jako jsou práce s mapou, orientace v prostoru, vyhledávání informací, práce s jízdními řády apod.
termín: čtvrtek 15.00-17.30
místo: mo-zai-ka
cena: 30 Kč za 1 setkání