večerní škola     večerní škola   dílna časopis volný čas mo-zai-ka    
 
 
         
logo snadné čtení text pro snadné čtení*   logo běžný text běžný text  
kde nás najdete kde nás najdete
   
aktuality na facebooku aktuality na facebooku
   
fotografie a videa fotografie a videa
   
dokumenty ke stažení dokumenty ke stažení
   
lidé v mo-zai-ce lidé v mo-zai-ce
   
pořádající organizace pořádající organizace
   
 

Co je to večerní škola

Večerní škola je pro dospělé s mentálním postižením. Večerní školu pořádá Občanské sdružení IN se studenty. Ve večerní škole si zopakujete, co jste se dříve naučili. Ve večerní škole se také můžete potkat s novými lidmi a popovídat si s nimi.

Co na večerní škole děláme

Ve středu se na večerní škole věnujeme hlavně procvičování čtení, psaní a počítání. Učení je ale u nás zábava. Chystáme například výlet, nakupujeme, vyměňujeme si recepty, poznáváme svoje město a mnoho dalšího. Vždy si také najdeme čas na popovídání při malém občerstvení.

Na počítačové večerní škole se učíme pracovat na počítači. Věnujeme se například psaní, kreslení, vyhledávání na internetu, úpravě fotek nebo dopisování si.

Kdo na večerní školu chodí

Na večerní školu chodí dospělí s mentálním postižením. Stačí umět trochu číst a psát a mít chuť učit se něco nového.

Kdo večerní školu připravuje

Večerní školu vede učitel s asistentkami. Asistentky jsou studentky Jihočeské univerzity.

Kde večerní školu najdete

Večerní škola se koná v Českých Budějovicích v Krajinské ulici číslo 40a. Musí se projít průjezdem v domě číslo 40 do dvora.

Kdy se večerní škola koná

Počítačová večerní škola je každé pondělí a úterý od 18:00 do 19:30.
Středeční večerní škola je každou středu od 18:00 do 19:30.
Večerní škola není, když mají školy prázdniny.

Kolik se platí

Platí se 30 korun za 2 hodiny.

Jak se přihlásit

Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlášku. Přihlášku si můžete stáhnout do počítače: přihláška. Po vyplnění přihlášku pošlete e-mailem nebo poštou. Přihlásit se můžete také přes internet: elektronická přihláška.

* Texty jsou upraveny v souladu s konceptem Easy-to-Read/Snadné čtení vypracovaným Mezinárodní ligou organizací pro osoby s mentálním postižením.
Logo Easy-to-Read © ILSMH European Association

   

Obecný popis
Večerní školu pro dospělé s mentálním postižením pořádá Občanské sdružení IN ve spolupráci se studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od roku 2009. Jejím cílem je procvičovat a rozvíjet rozumové schopnosti účastníků prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na prohloubení a doplnění dříve získaných znalostí a dovedností, poskytnout příležitost pro navázání nových společenských kontaktů, umožnit rozvoj komunikačních schopností a motivovat k dalšímu rozvoji samostatnosti.

Program
V tomto školním roce jsou otevřeny tři kurzy večerní školy. V rámci prvního z nich se zaměřujeme na různorodé aktivity inspirované běžnými životními situacemi, pomocí nichž procvičujeme a rozšiřujeme dříve získané znalosti a dovednosti, např. v oblasti čtení, psaní, základních početních operací, ale také etikety, orientace v prostředí, zacházení s penězi atd. Nedílnou a významnou součástí programu jsou přestávky s drobným občerstvením, které jsou příležitostí pro vzájemné seznámení a rozhovory s ostatními účastníky, vyučujícím a asistenty.
Další dva kurzy jsou zaměřeny na práci s počítačem. Jejich cílem je jak rozvoj dovedností účastníků při práci s počítačem, tak jeho využití pro procvičení, prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností získaných v průběhu dosavadního vzdělávání. Každý účastník má k dispozici svůj počítač, na němž pracuje s pomocí asistenta. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi reflektující jeho schopnosti, dovednosti a potřeby.

Cílová skupina
Dospělí absolventi zvláštních, pomocných a praktických škol, případně dospělí lidé s mentálním postižením, kteří byli vzděláváni jiným způsobem. Základním předpokladem účasti je alespoň minimální schopnost čtení a psaní. V souladu se smyslem večerní školy je, aby většinu účastníků netvořili spolupracovníci, spolubydlící nebo klienti jednoho zařízení.

Organizační zajištění
Výuku zajišťuje speciální pedagog a asistenti z řad studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi podle jeho schopností a dovedností.

Místo a termín konání
Všechny aktivity večerní školy se konají v Českých Budějovicích, v Krajinské ulici č. 384/40a (ve dvoře, vchod průjezdem v domě č. 40).
Večerní škola je každou středu od 18.00 do 19.30 s výjimkou školních prázdnin.
Počítačová večerní škola je každé pondělí a úterý od 18.00 do 19.30 s výjimkou školních prázdnin.

Účastnický poplatek
Výše účastnického poplatku je 30 Kč za jedno dvouhodinové setkání. Poplatek slouží k částečnému pokrytí režijních nákladů spojených s pronájmem prostor, pojištěním účastníků, případně s občerstvením. Vybírán je vždy na každém jednotlivém setkání.

Přihlášení
Pro přihlášení je nezbytné vyplnit a doručit písemnou přihlášku, kterou je možné stáhnout si v elektronické podobě, nebo si ji osobně vyzvednout. Alternativou je on-line přihláška. Účast na vzdělávání ve večerní škole a případná zdravotní či jiná rizika nebo omezení je vhodné předem konzultovat, a to buď písemně, telefonicky nebo osobně po předchozí telefonické domluvě.